Siirry sisältöön

Referenser

I Sverige

Period
Projekt
Beställare
2023
Kontaktledningsbyte Ockelbo bangård
Trafikverket
2023
Alvesta växelbyte. Kontaktledningsarbeten och bryggbyten
RRC Rail
2023
Norsholm bro över Götakanal, Kontaktledningsskena på rörlig bro
ES Infra
2022-2023
ATC2 Älvsjö, uppgradering till ATC2 och hastighetshöjning på fyrspårssträckan Älvsjö-Huddinge
Infrakraft
2022-2023
Lilla Lidingöbron, kontaktledning på den nya tågbron mellan Ropsten och Lidingö
ES Infra
2022
Norrköping C, kontaktledningsbyte spår 2 och 3. Gistad – Fiskeby, bärtrådsbyte nedspår
ES Infra
2022
Roslagsbanans Utbyggnad - Portvägen&Gethagsvägen, Frescati
NVBS
2021-2022
För utförande av dränrivning och försvarsarbeten inom Citybanan. Kontaktledningsskena
NYAB
2021-
Utbyggnad av Älvsjödepå
Broby Spår AB
2021
Vallentunadepån, elektrifiering spår 32-39
Broby Spår AB
2021-2022
Lindholmen-Kårsta BEST
Infrakraft Sverige AB
2021-2022
Bromma Blocks strömskena
ES Infra AB
2020
Ramlösa - Lund, FÖ-lina
RRC
2019 - 2020
Stockholm Norvik Hamn, kontaktledningsarbeten
Broby Spår AB
2018 - 2020
Kistagrenen KG1
Broby Spår AB
2018 - 2021
Utförandeentreprenad Dubbelspårfunktion på godsstråket genom Hallsberg, ktl-arbeten
NRC Group
2020
Båthamnsvägen ersättning
Broby Spår AB
2020
Vallentuna-Lindholmen BEST
Broby Spår AB
2018
Växelbyte Flen, kontaktledningsarbeten
BCA
2018
Skruv mötesstation, kontaktledningsarbeten
SBB/NRC
2017
Tvärbanans förlängning mot Sickla, kontaktledningsarbeten
Storstockholms Lokaltrafik Ab
2016-2017
Upprustning Saltsjöbanan, Entreprenad SB7: Kontaktledning, del 1 + 2 Henriksdal - Saltsjöbaden / Solsidan
Storstockholms Lokaltrafik Ab
2016
Öxnered plattformsförlängning, kontaktledningsarbeten
BCA
2016
Stora Tuna - SSAB Förhindra rullningsrisk, kontaktledningsarbeten
SBB
2016
Kontaktledningsarbeten vid Örebro spårväxelbyte 115/116, 117/118
BCA
2015
VA-byte Öxnered – Herrjunga, utbyte av viktavspänningsstolpar
BCA
2015 - 2016
Ställdalen – Daglösen, Herrhult, Hällefors och Kejsarbäcken bangårdars kontaktledningsarbeten
SBB
2013 - 2014
Sävenäs Rangerbangård, spår 35-37
SBB
2013 - 2014
Gamla Uppsala, Bandel 434 Sträckan km 2+150 - 6+400
LPR
2013 - 2014
Falun Resecentrum, kontaktledningsprojektering och montage
SBB
2013
Kontaktlednings rivningsarbeten i Skåne, Hyllstofta - Hässleholm
SPL Powerlines Sverige Ab
2012
Växelbyte i Märsta, kontaktledningsarbeten
SBB
2012
9815 Förberedande arbeten Mark och BEST(12:1), Projekt Mälarbanan - KTL
SVEAB
2012
Citybanan kontaktledningsarbeten (E 9549, E9572)
SPL Powerlines Sverige AB
2012 - 2013
Kontaktledningsarbeten i Motala och Södertälje
Balfour Beatty Rail Ab
2011
Nynäsgård, kontaktledningsarbeten
Signal och Banbyggarna AB
2011
Ställdalen - Bäckhagen, Dubblering av återgång
Infranord AB Entreprenad
2011
Värtan kontaktledningsarbeten
Last och planering AB
2011
Graversfors tunnlarna, etapp 3
Trafikverket
2011 - 2014
Tvärbanan, Solna Grenen och Ulvsunda Depå kontaktledningsarbeten
Storstockholms Lokaltrafik Ab
2010
Haparandabanan kontaktledningsarbeten
Banverket Produktion
2009
Kontaktledningsarbeten på Frölundalinjen, Göteborgs spårvägar
Banverket Produktion
2009
Katrineholm kontaktledningsarbeten
Sveab Rail Group
2009
Motala - Mjölby ändringsarbeten vid kontaktledningsanläggning
Balfour Beatty Rail
2009
Norrköping ändringsarbeten vid kontaktledningsanläggning
BCA Entreprenad
2009
Bälgviken ändringsarbeten vid kontaktledningsanläggning
BCA Entreprenad
2008 - 2009
Kontaktledningsarbeten i Bro
Sveab Rail Group
2008
Modifieringsarbeten på kontaktledningen på Värtans bangård, Stockholm
Sveab Rail Group
2008 - 2009
Kontaktledningsarbeten vid Botniabanan
Balfour Beatty Rail
2008
Byte av transformatorer påolika bangårdar
Elektrotjänst
2008
Kontaktledningsarbeten på Frölundalinjen, Göteborgs spårvägar
Banverket Produktion
2008
Kontaktledningsarbeten i Malmå
Balfour Beatty Rail

I Finland

Period
Projekt
Beställare
2021 - 2023
Hyvinkää - Karjaa Totalentreprenad, kontaktledning
Väylävirasto (Trafikledsverket)
2021- 2023
Ylivieska-Iisalmi, Totalentreprenad, kontaktledning
Väylävirasto (Trafikledsverket)
2018 - 2022
LUIMA, Byte av bärlina
Liikennevirasto (Trafikverket)
2018
Åbo, Logomo, kontaktledningsarbeten
Åbo Stad
2017
Liminka, kontaktledningsarbeten
Lemminkäinen
2016 - 2017
Jyväskylä-Äänekoski, totalentreprenad, kontaktledning och två matarstationer
Liikennevirasto (Trafikverket)
2016 - 2018
Utbyte av bärlina
Liikennevirasto (Trafikverket)
2015 - 2016
Petäjänkoski transformatorstations stålkonstruktionsarbeten
Infratek Finland Oy
2015 - 2016
Kemijärvi-Isokylä-Patokangas, totalentreprenad kontaktledning
Liikennevirasto (Trafikverket)
2014 -2016
Ruha - Lapua kontaktledningsarbeten, projektering, växelvärme och bangårdsbelysning
Liikennevirasto (Trafikverket)
2015-2016
Tammerfors spårväg, kontaktledningsprojektering och utredning av andra eltekniska detaljer
Tammerfors stad
2015
Juurikorvi växelbyte, kontaktledningsarbeten
VR-Track Oy
2015
Päiväranta bro kontaktledningsarbeten
VR-Track Oy
2015
Spårjokerns kontaktledningsprojektering (snabbspårväg)
Ramboll Oy
2015
Ahonpää trafikplats, kontaktledningsarbeten
Destia Rail Oy
2014
Ontojoki, 110 kV transformatorstations portaler och elkrafts byggnadsarbeten
Infratek Finland Oy
2012 - 2015
Projektering av kontaktledning för spårväg, olika områden i Helsingfors
HKL
2013 - 2015
Utbyte av bärlina
Liikennevirasto (Trafikverket)
2014 - 2015
Forssa transformatorstation, stålkonstruktionsarbeten
Infratek Finland Oy
2014
Kouvolan växelbyte
VR Track Oy
2013
Kontaktledningsarbeten vid Havukoski
Liikennevirasto
2013
Mankala kontaktledningsarbeten vid nya växelbyten
Liikennevirasto
2013
Kontaktledningsarbeten vid stationer mellan Pieksämäki - Kuopio
VR Track Oy
2013
Pieksämäki-Suonenjoki, kontaktledningsarbeten
Liikennevirasto
2012
Förbättring av belysning vid Orivesi virkeslastningsområde
Destia Rail Oy
2012
Nytt kablage för Tammerfors stations informationstavlor
Corenet Oy
2012
Informationsskyltar vid Kuusaantie rondeller montage av bryggor för skyltarna
Kouvola stad
2012
Kontaktledningsarbeten vid Helsingfors centralstation
VR-Track Oy
2012
Kontaktledningsarbeten vid Huopalahti-Martinlaakso
VR-Track Oy
2012
Frånkopplings och arbetsjordningstjänster i Dickursby
YPR Yleinen Pohjarakennus Oy
2012 - 2014
Kristinestad transformatorstations avspänningsbryggor (400 kV och 110 kV)
Infratek Finland Oy
2012
Ilmala bangårdsområde område 11, 400 V elkraftsprojekt
Liikennevirasto
2012
Järnvägsområdens renovering av belysning, del 1
Liikennevirasto
2012
Ilmala bangård område 11 elektrifiering
Liikennevirasto
2012
Siilijärvi kontaktledningsarbeten
Liikennevirasto
2011
Seinäjoki - Vaasa, jordningsprojekt
Liikennevirasto
2011
Hirvineva - Liminka kontaktledningsarbeten
Destia Rail Oy
2011
Ilmala bangård kontaktledningsarbeten fas 9 och 10
Liikennevirasto
2010
Kontaktledningsarbeten vid Niinimäki
Ratahallintokeskus
2010
Kontaktledningsarbeten vid Kullasvaara
Ratahallintokeskus
2009 - 2011
Elektrifiering av bandelen Seinäjoki-Vasa. Totalentreprenad, kontaktledning och två matarstationer
Ratahallintokeskus
2009 - 2010
Karleby - Ykspila elektrifiering av hamnbanan samt belysning av bangård
Ratahallintokeskus
2009 - 2010
Ilmala bangårdsområde 5 elektrifiering
Ratahallintokeskus
2009
Siilinjärvi och Iisalmi bangårdarnas kablage
H & P Infra Oy
2009
Ilmala depå fas 7 elektrifiering
Ratahallintokeskus
2009
Elarbeten och kontaktledningsarbeten i tunnlama mellan Tampere och Jyväskylä
Ratahallintokeskus
2009
Kontaktledningsarbeten vid Esbo station
Fira Oy
2009
Kontaktledningsarbeten vid Käärmekallio broentreprenad
Niska&Nyyssönen Oy
2009
Tammerfors-Seinäjoki ändringsrbeten för växelvärme
Ratahallintokeskus
2009
Kontaktledningsarbeten vid Kaipiainen och Utti
Ratahallintokeskus
2008
Tammerfors-Orivesi kontaktledningsarbeten vid bergskärningar
Ratahallintokeskus
2008 - 2009
Ilmalan bangårds belysningsprojekt, fas II
Ratahallintokeskus
2008 - 2010
Lahti - Luumäki upprustning av bandelens kontaktledning system
Ratahallintokeskus
2008
Kontaktledningsarbeten i Kouvola
Eltel Networks Oy
2008 - 2009
Ilmalas bangårds kontaktledningsarbeten fas II
Ratahallintokeskus
2008
Jordingsentreprenad i Norsjö hamnbanan
Tiehallinto
2008
Sm3-hallens elektrifierings modifikationer i Ilmala
VR-yhtymä
2008
Slutjustering av kontaktledning i Villmanstrand och Perikkala
Destia