Siirry sisältöön

Ratatek Service Oy

Rataverkon rakentaminen ja kunnossapito

Monipuoliset palvelut, turvallinen liikennöitävyys

Junaradat vaativat elinkaarensa aikana monenlaista huolenpitoa, riippuen vallitsevista sääolosuhteista. Kostea ja lämmin talvi aiheuttaa esimerkiksi päällysrakenteelle aivan erilaisen kuormituksen kuin kova lumitalvi. Keväisin suoritettavat raiteistojen kävelytarkastukset sekä vaihdemittaukset antavat tarkan kuvan raiteiston vaatimasta kunnossapidosta.

Tarkastusten avulla pystymme varmistamaan junaratojen asianmukaisen kunnon ja turvallisen liikennöitävyyden. Samalla pystymme tarkistamaan jokaiselle sopimusasiakkaalle laatimaamme raiteiston PTS-suunnitelmaa. Raiteiston elinkaaren tunteminen ja kustannusten ennustaminen onkin noussut turvallisen liikennöitävyyden jälkeen asiakkaidemme tärkeimmäksi palveluksi.

 

Ratarakentamisen ja kunnossapidon asiantunteva kumppani

Palvelumme kattaa raiteiston koko elinkaaren aina uusien raiteiden rakentamisesta, käytöstä poistettujen raiteiden purkuun, materiaalien kierrätykseen sekä pölkkyjen asianmukaiseen hävitykseen. Tuemme kiertotalousajattelua käyttämällä kunnostettuja kiskoja ja vaihteita aina kun se vain on mahdollista ja järkevää. Näin pienennämme asiakkaidemme osalta ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja kustannuksia.

Palvelusopimuksemme räätälöidään aina asiakkaan vaatimusten mukaan riippumatta palvelun laajuudesta. Radantarkastus, vaihteiden mittaus tai monivuotinen palvelusopimus – jossa vastaamme raiteiden liikennöitävyydestä avaimet käteen -periaatteella – suunnitellaan vastaamaan kunkin asiakkaan tarpeita. Palvelumme tavoitteena on luoda asiakkaan kanssa monivuotinen kumppanuus, jossa toimimme asiantuntijana kaikissa rataan liittyvissä asioissa.

Tyypillisimmät palvelut asiakkaillamme:

 • Takymetri- ja GPS-mittaukset
 • Radan vuosittainen kävelytarkastus
 • Raiteiston 24/7 vikapäivystys
 • Vaihdehuolto
 • Päällysrakenteen uusinta ja kiskopainon korotus
 • Pölkynvaihto
 • Vaihteenvaihto
 • Päällysrakenteen huolto
 • Raiteiston tukeminen
 • Ylikäytävien korjaus tai uusinta
 • Varoituslaitoksen huolto
 • Raiteiston lumityöt

Muita ratarakentamisen ja kunnossapidon palveluitamme:

 • Tukikerroksen uusinta
 • Sepelöinnit
 • Vesontatyöt
 • Kiskonvaihto
 • Hitsauskunnostus
 • Ratasiltojen tarkastukset ja kunnossapito
 • Radan merkkien asennus ja kunnossapito
 • Rumpujen kunnossapito
 • Kuivatuksen kunnossapito

Asiantuntemus asiakkaidemme parhaaksi!