Siirry sisältöön
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss

VD:s kommentar – Exceptionellt år 2020 har bidragit till att skapa nya arbetsmetoder

Året har verkligen varit exceptionellt för alla företag. Upprätthållandet av personlig säkerhet och hälsa inom projektverksamheten har nått en ny nivå pga. covid-19 pandemin. Ratatek Ab lyckades effektivt skapa nya metoder för att arbeta under pandemin. Vilket gjorde det möjligt för oss att framgångsrikt slutföra våra kunders projekt. Vår engagerade personal har arbetat effektivt under hela året, för vilket ett stort tack till dem!

Vi har under det gångna året deltagit i utförandet av större projekt inom sektorn för järnvägsinfrastrukturen i Finland samt Sverige. Långvariga kundrelationer är ett tecken på förtroende för vår personals kunnande och professionella projektledning.

2020 var en tid för utveckling av vår organisation. Vi introducerade flera nya tjänster som baserade sig på våra partners behov samt företagets vision. Dessa omfattade bland annat säkerhetsanordningar och snösmältningssystem för växlar samt förstärkning av våra expert- och projekteringstjänster.

I början av året grundade vi också ett nytt dotterbolag Ratatek Service Oy. Företagets verksamhet inom banbyggandet har fått en utmärkt start. I samverkan har vi stärkt gruppens verksamhet inom järnvägsinfrastrukturen, då båda företagen har kunnat utveckla sin expertis gällande olika teknikgrenar inom järnvägsverksamheten.

Ratatek Ab:s år 2021 kommer att innehålla flera nya projekt utöver de pågående projekten. Vi kommer att fortsätta utveckla våra tjänster så att vi kan ge innovativa och hållbara lösningar till våra kunder även i framtiden.

 

Jaakko Kuosmanen,

Verkställande Direktör

Ratatek Ab