Siirry sisältöön

Ratatek Oy on voittanut MAL Nokia, ratapihan kehittäminen -rakennusurakan.

Ratatek Oy valittu on MAL Nokia hankeen pääurakoitsijaksi. Ratatek Oy ja Ratatek Service Oy sulautuivat vuoden vaihteessa, ja hankkeella pääsemmekin hyödyntämän laajamittaisesti kaikkia yrityksemme taitolajeja.

Nokian aseman seudun yhdeksän hehtaarin alueelle nousee uusi, aikaa kestävä matkakeskus. Se palvelee lähi- ja kaukojunia, linja-autoja, yksityisautoja, jalankulku- ja pyöräilyliikennettä sekä liityntäpysäköintiä. Alueen läheisyyteen on suunnitteilla myös asuinrakentamista.

Hankkeen toteuttaminen sujuvoittaa junaliikenteen toimivuutta Pori–Tampere-rataosalla, vähentää rataosan junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja parantaa radan kunnossapidettävyyttä.

Mitä rakennamme hankkeessa?

Urakassa rakennamme uuden ratapihan alittavan alikulkukäytävän ja välilaiturin. Uuden välilaiturin rakentaminen edellyttää mittavia raiteistomuutoksia, sisältäen kolmen raiteen ja 10 vaihteen uusimisen ja näiden edellyttämät turvalaite- ja sähköistysmuutokset. Lisäksi rakennetaan liityntäpysäköintialue, jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä esteettömät reitit uusittaville alueille sisältäen mm. 3 hissiä.

Työt tullaan toteuttamaan ympäristönäkökulmasta kestävästi ja turvallisesti siten, että työalueella sijaitsevien purojen luontoarvo asukkaille tunnistetaan ja pidetään huolta, että puroihin ei pääse valumaan haitta-aineita eikä purojen toiminta muutenkaan häiriinny.” – toteaa ympäristöpäällikkömme Jussi-Petteri Memonen.

Hankkeen taustaa

Tampere ja sen lähikunnat ovat hyvin muuttovoittoisia, joka on lisännyt merkittävästi myös junaliikenteen käyttöastetta. Nokialla on henkilöliikenteen käytössä vain yksi raide, mikä rajoittaa lähijunaliikenteen kasvattamista sekä luo haasteita aikataulusuunnittelulle.  Tulevaisuudessa uuden henkilöliikennelaiturin myötä mahdollistuu lähijunaliikenteen kasvattaminen Nokian ja Tampereen välillä. Ratatekin työntekijät käyttävät päivittäin kyseistä rataa työmatkaliikenteessään, joten mikä sen mukavampaa kuin tehdä töitä myös omien työkavereiden eduksi.

Hankkeessa myös esteettömyys, kestävyys ja kunnossapidettävyys ovat arvoja, joita halutaan parantaa. On hienoa, että näitä arvoja nostetaan nykyhankkeissa esille.

Hankkeen tavoitteita ovat:

– Ratapihan parempi toiminnallisuus ja matalampi junaliikenteen häiriöherkkyys
– Mahdollistaa lähijunaliikenteen kasvun edellytykset
– Parantaa matkaketjujen toimivuutta
– Parantaa saavutettavuutta ja esteettömyyttä
– Pienentää kunnossapitokustannuksia

Hanke alkaa keväällä 2024 ja kestää noin kaksi vuotta. Hanke on laajamittainen ja urakka-aika on varsin tiukka. Vahvan ammattitaidon ja yhteistyön avulla Ratatek on valmis haasteeseen ja lopputulos tulee olemaan upea, toimiva ja aikaa kestävä.